โทร .+66 53-328661, +66 86-1822424 แฟกซ์.+66 53-328555 E-mail: vdara.vdara@hotmail.com

ภาพสถานที่ : Deluxe Rooms

Deluxe Rooms.
( ขนาด 45 ตารางเมตร ) มีทั้งหมด 22 ห้อง เตียงแบบ Twin มี 10 ห้อง
และ เตียงแบบ Double มีจำนวน 12 ห้อง

2,500.- Twin/Double Bed

Follow Us.

อัลบั้มภาพ

Tag.

 
Copyright 2012-2016 All Right Reserved www.vdararesortandspa.com
445 หมู่. 4 ตำบล แม่เหี๊ยะ อำเภอ เมือง เชียงใหม่, ประเทศไทย 50100
โทร.66 53-328661,66 86-1822424 แฟกซ์.66 53-328555
อีเมล์ : vdara.vdara@hotmail.com