โทร .+66 53-328661, +66 86-1822424 แฟกซ์.+66 53-328555 E-mail: vdara.vdara@hotmail.com

ภาพสถานที่ : Shianghai Room

Suite  Rooms.
(ขนาด 90 ตารางเมตร) มีทั้งหมด 4 ห้อง ประกอบด้วย 1 ห้องนอน (เตียงแบบ Double) 1 ห้องห้องนั่งเล่น
และ 1 ห้องน้ำ

5,000 -. Double Bed.

Follow Us.

อัลบั้มภาพ

Tag.

 
Copyright 2012-2016 All Right Reserved www.vdararesortandspa.com
445 หมู่. 4 ตำบล แม่เหี๊ยะ อำเภอ เมือง เชียงใหม่, ประเทศไทย 50100
โทร.66 53-328661,66 86-1822424 แฟกซ์.66 53-328555
อีเมล์ : vdara.vdara@hotmail.com